“สมาชิกทุกท่านสามารถสัมผัสกับ สุดยอดวิธีพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบได้แล้ววันนี้ ง่าย สะดวก ประหยัด รับรองเก่งภาษาอังกฤษแน่นอน ”
ติดต่อเราผ่านทาง :
www.thaiengink หลักการและหัวใจสําคัญของ www.ThaiEngInk.com โดยวิธีธรรมชาต
ผมค้นคว้า แล้วนำมาสร้างระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ หม่อมหลวง ธีรธวัช ศรีธวัช"ผมอยากเห็นคนไทยก้าวไกล และไม่ตกเป็นเบี้ยล่างของใคร สิ่งหนึ่งท่ีจะช่วยพัฒนาศักยภาพ ของคนไทย คือความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษของผม บวกกับแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ผมนำมาถ่ายทอดสู่ระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง คุณต้องทำเพื่อตัวเอง ไม่อย่างนั้น คุณจะยืนอยู่หางแถว และพลาดโอกาสดีๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้

www.thaiengink.com.
Innovative English Language.
The best way to learn English"


ผศ.ดร.หม่อมหลวง ธีรธวัช ศรีธวัช
ผู้ก่อตั้ง www.thaiengink.com สื่อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

 

 

REFERENCES เอกสารอ้างอิง

1) Srithavaj T. Shrestha B. English for Native Thai Speaker; 3rd Edition; 2012

2) Eastwood J. Oxford guide to English Grammar. Oxford University Press; 2002.

3) Glendinning EH, Holmstrom BAS. English in Medicine. Cambridge University Press; 1998.

4) Forlini G. Prentice Hall Grammar and Composition. Pearson Prentice Hall; 1990.

5) Lovett S, Weimer J. The Language of Medicine in English. Prentice Hall Regents.

6) Merriam-Webster’s Dictionary. [Internet]. Available from: http://www.merriam-webster.com/

7) Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge University Press; 1998.

8) Parkinson J. Manual of English for Overseas Doctors. 5th Ed. Churchill Livingstone    Press. 1999.

9) University of Ottawa. [Internet]. Available from: www.uottawa.ca

10) www.wikipedia.org