“สมาชิกทุกท่านสามารถสัมผัสกับ สุดยอดวิธีพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบได้แล้ววันนี้ ง่าย สะดวก ประหยัด รับรองเก่งภาษาอังกฤษแน่นอน ”
ติดต่อเราผ่านทาง :
เรียนผู้ที่สนใจทุกท่าน

ด้วย www.ThaiEngInk.com ขณะนี้ทางบริษัทฯ ขอแจ้งว่า จะเปิดทำการรับสมัครสมาชิกในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 นี้ เป็นต้นไป

ทางบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใหม่ในการใช้ระบบ โดยจะแบ่งเวลา 1 สัปดาห์ต่อหัวข้อ (ตอน) เป็น 52 หัวข้อ สำหรับ 52 สัปดาห์ และจะปลดล็อคให้ท่านสัปดาห์ละ 1 หัวข้อ ในแต่ละสัปดาห์ (ตั้งแต่วันที่ท่านเริ่มเป็นสมาชิก) ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการค้นคว้าหาความรู้ของแต่ละบุคคลใช้เวลาไม่เท่ากัน จึงไม่กำหนดเวลาแต่ละ หัวข้อต่อสัปดาห์ หมายถึงท่านสามารถใช้เวลาอยู่ในระบบเพื่อหาความรู้ได้โดยไม่จำกัด การตัดสินใจของทางบริษัทฯ ครั้งนี้ ต้องการสนับสนุนและส่งเสริมให้ท่านได้หา ความรู้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ จะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้อหาตลอดเวลา เพื่อให้ทันสมัยและดียิ่งขึ้น หากท่านมีข้อเสนอแนะ ท่านสามารถติดต่อผ่านอีเมล์ได้ที่ info@thaiengink.com ข้อเสนอแนะต่างๆ ทางบริษัทฯ จะพิจารณานำมาแก้ไขและปรับปรุงเพื่อการพัฒนาต่อไป

ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน
บริษัท แมกซิลลอน จำกัด