Lessons Passage Conversation Short Story Diary How to Reading Listening Vocabulary Quiz Examination
Game
สำหรับตอนที่ 1–40
Competent English Language Skill
มี Quiz ทดสอบ ความรู้ท้ายบท ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนตอนต่อไปผู้เรียน สามารถเข้าทดสอบความรู้ได้ที่หัวข้อ Examination; pretest และ post test จะมีกำหนดให้
สำหรับตอนที่ 41-52
Additional: Applied English
Language Skill ส่วนนี้เป็นส่วนของการแยก skills ที่จะนำไป apply ใช้ ในระดับที่สูงขึ้น
ตอนที่ 1
ฝึกฝนการออกเสียง
Sound and physical control of your mouth

ตัวอักษร (alphabets) ใช้ให้ถูก พูดให้ได้ มาดูว่าออกเสียงให้เก่งและถูกต้องได้อย่างไร ไม่ง่ายแต่ไม่ยากเกินคิด  อักษร เป็นคำ คำเป็นเสียง ลอกเลียนเสียงในประโยค เหมือนกับเพลง ดังนั้นควรรู้จักเทียบเคียงเสียง และความหมายพูดตาม ใช้สระ พยัญชนะของไทยช่วยจะช่วยในการฝึกอวัยวะช่องปาก

Learning your oral anatomy and capable to control the muscular structure in cooperating with pronunciation with the voice given from letter to word and into a sentence. Practicing and mimicry using the methodology of speech development by using your own language to assist in training your oral practicing. Different between sounds, rhythmically control your verbal from basic to advanced stage.

ตอนที่ 2
ฝึกตัวเลขให้ชำนาญ
Numbers

เลขอะไร ใครให้มา การอ่านการใช้ การเรียกจำนวน มาดูว่าอ่าน พูด เขียนอย่างไรให้คล่อง หัดฟัง หัดพูด นับให้เป็น รู้ให้เก่ง แข่งกับเวลา อ่านและฝึกหัดการลำดับคำ ของตัวเลข

Learning numbers and the usage of different types of numbering system with pronunciation with time control your speech in developing more precisely and accurately.

ตอนที่ 3
วันเดือนปี
Time

วอดอปอ วันเดือนปี กี่ปี กี่วัน วางอย่างไรให้ถูก พูดให้ถูก เรียงให้เป็น ฟังให้รู้

Date and knowing time in appropriate sequences, gaining listening and speaking capability.  Practicing all your skills from basis common mistakes, capable to differentiate all the international form of date and time.  Knowing what is the main system of how to fabricate to your conversation skill.

ตอนที่ 4
ตำแหน่ง แห่งหน
Places and position

ที่ไหน ตรงไหน บอกทางไปอย่างไร จะบอกว่าเราอยู่ที่ไหน ทิศใด ตรงไหน บริเวณใด บอกที่ผิดไปผิดที่ มารู้ว่าเรียกอย่างไร ออกเสียงจนชินดีกว่าพูดผิด หรือหัดฟังให้ชัดเจน ฟังไม่ชัดเข้าใจความ คล้ายคลึงของภาษาสถานที่ ตำแหน่ง จะทำอย่างไรเพื่อฝึกสำเนียง และเสียงให้ชัดเจน

Learn the correct use of places, positioning with integrated way.  Gaining more understanding and the appropriate way to call locations and direction in an comprehensive conversational methodology

ตอนที่ 5
คำนามและความสำคัญ
Nouns and its importance

นามนั้นสำคัญไฉน คำศัพท์ต่างๆ มีความหมายหลายอย่าง มาดูว่ามีคำอะไรที่บอกจำนวน รอบๆเรามีอะไรบ้างที่เรารู้ แต่ไม่กล้าออกเสียง มาเรียงลำดับความสำคัญให้ถูกกลุ่ม รู้จักการเรียกสิ่งต่างๆ จะบอกว่าทำอะไร อย่างไร เมื่อไร รู้การหัดพูด เสียงที่ตามหลังตัวหน้า

Different types of noun.  Determine the correct usage of nouns in multiple forms. Learn how to speak more effectively by formation of sentences from samples provided.

ตอนที่ 6
ใช้คำแทนตัวให้ถูก
Pronouns

คำแทนตัว ฉัน คุณ เขา เธอ ใครดี สิ่งที่น่าสนใจคือ จะเรียกใครให้ถูก ออกเสียงให้ได้ วางตำแหน่งของคำให้ตรงที่ เรียกผิดคน ขายหน้าแย่ มาใช้ให้ถูกต้อง ว่าใครเป็นใคร ออกเสียงให้ชัด หัดฟังและพูด รวมทั้งการเรียงประโยค

Learn how integrate pronouns in a proper position in sentences. Eliminate unnecessary pronouns. Knowing how to make your own sentences from samples and simulated examples.

ตอนที่ 7
กริยาใช้ไม่ยาก
Many verbs to know

เป็นอยู่คือ อะไรหรือ บอกว่าคืออะไร เป็นอะไร แนะว่าไป อยู่ที่ไหน คืออะไร ใช้ให้ถูกกับคำแทนตัว และอยู่ในปัจจุบัน หรืออดีต หัดพูดออกเสียงตาม บ่อยๆครั้ง

Concentrates on verbs in different situation.  Practicing of natural situation of present to past.  Learning to speak with the usage of verbs in certain situations.

ตอนที่ 8
การเปลี่ยนรูปของกลุ่มกริยา
Regular and irregular verbs

กระตุ้นการใช้กริยาภาษาอังกฤษที่ตรง และไม่ตรงกับภาษาเรา โดยแยกแยะ ฝึกบ่อยครั้งให้ถูกวิธีการใช้ให้เข้ากับ สถานะการณ์ต่างๆที่จำลองให้

Learning how to change forms of regular and irregular verb.  Verbs that telling what action based. Formation of different verb and combining verbs that represents particular actions.

ตอนที่ 9
ประกอบประโยคแบบง่ายแต่ไม่ง่ายหากไม่เข้าใจ
Form simple sentences

ให้คุ้นกับการสร้างประโยคว่า ใครทำอะไรอยู่ ทำอยู่หรือไม่ทำแล้ว เคยทำและยังทำอยู่หรือไม่ หรือจะไปทำแต่ไม่ได้ทำ

Simple sentences are crucial learning to tell story.  What is being done, still doing that action, or used to do?

ตอนที่ 10
การบอกเวลา
Telling time

การบอกเวลา เป็นสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน และบอกการนัดหมาย การนัดประชุม การสื่อสาร กำหนดสถานการณ์ในชีวิต ต้องกำหนดด้วยเวลาที่เที่ยงตรง บอกเวลาผิด หมดสิทธิ์ในการทำงานหรือกิจกรรม

Time telling that is used regularly.  Appointment making, communication skill in conversation using in daily life.

ตอนที่ 11
กาล
Tense

กาลเป็นสิ่งที่สำคัญในภาษาอังกฤษ เพราะแต่การกระทำในช่วงกาลนั้นๆ จะต้องผันไปตามรูปของประโยคและกริยา ดั้งนั้นไม่ต้องทำจำเท่าแต่เข้าใจว่า ภาษาไทยเราพูดอย่างนี้ได้ แต่เมื่อมีเวลามาเกี่ยวข้องจะต้องแปลงรูปประโยคในการเล่าความนั้นๆ

Formation of tense in relation with time.  How to convert or form sentences from the grammatically correct timing. Practice on changing tenses within sentence by understanding.

ตอนที่ 12
คำบุพบท บน ใน โดย ระหว่าง สำหรับ
Preposition

คำต่อเชื่อม แสดงตำแหน่ง บอกว่าสิ่งของอยู่ที่ใด บอกว่ามีสิ่งใดที่อยู่รอบตัว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเขียน และสนทนา ควรเปรียบเทียบ ระหว่างภาษาไทยและตัวอย่าง ภาษาอังกฤษที่ให้ไว้

Using preposition correctly. Connecting words by connecting preposition that may differ from our language.

ตอนที่ 13
รูป รส กลิ่น เสียง
Color, order, weather Abstract meaning

สีบอกความสำคัญ สีอะไรให้ความรู้สึก มีความหมายอย่างไร อากาศ สภาพ กลิ่น รสชาติ สิ่งที่เติมเต็มประโยค การสนทนา การเล่าเรื่องในสิ่งที่จับต้องไม่ได้

Words that are not tangible, learning how to use these words to expand the meaning of the sentences with more feeling and imagination.

ตอนที่ 14
ที่นี่ ที่นั่น พวกนี้ พวกนั้น
This, that, these, those

ใครพวกใคร อยู่ตรงไหน กับใคร มีอะไรอยูที่นั่น ที่นี่มีตัวอย่างให้ลองฝึกทำความเข้าใจ ใช้เสียงที่อัดมาให้พูดตามบ่อยๆ

Positioning single or grouping of things, people with composed sentences. Practice on what we, the Asian countries are not usually used from simulated situations, examples and exercises.  Learn how to speak more often until you can get used to these examples.

ตอนที่ 15
การใช้คำนำหน้านาม
How to use article a, an, the

ใช้นำหน้าคำ เป็นอะไรที่ไม่ยากแต่ใช้ผิดกันมาก มาดูตัวอย่างการใช้กัน

The most difficult topic for the Asian population is using articles.  Most of Asian countries don’t have in they language.  What should be in front of specific word, general word or omitted.  Try to use with examples provided by repeating them on different types of sentences.

ตอนที่ 16
คำขยายกริยา และ คำขยายนาม
Adverbs/Adjectives

เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะสร้างสีสันให้แก่ประโยค ให้ผู้ฟังได้รับอรรถรสในการฟัง ชื่นหูชื่นใจ เหมือนภาษาไทย เมื่ออธิบายอะไรให้ฟังเมื่อเล่าเรื่องราวมันฟังน่าเบื่อ ดังนั้นในภาษาอังกฤษก็จะมีคำของเขาดูข้อแตกต่างที่สรุปให้ แล้วจะซึ้ง

Expanding words to be more colorful or strengthen the sentences with adverbs and adjectives.

ตอนที่ 17
การเปรียบเทียบ
Comparatives/Suparative

การเปรียบเทียบระหว่างสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือระหว่างหลายสิ่ง หากไม่มีการเปรียบเทียบให้มาใช้ เราจะรู้หรือไม่ว่าอะไรสุดยอด หรือไม่ควรที่จะไปยุ่งด้วย ตอนนี้จะมีหลายตัวอย่าง ทั้งเสียงประกอบที่จะให้ศึกษาให้เข้าใจ

Learn how to compare things and what is the most important issue.  Learn how to select, decide, and repeat to get an excellent practice.

ตอนที่ 18
การใช้พื้นฐานของคำว่าบ้าง บางส่วนกับนาม
How to use some และ any with nous

อะไรบ้าง นั่นมันไม่ใช่ส่วนของฉัน แต่มันอาจเป็นส่วนของเธอ จัดสรรปันส่วนกันให้ได้ โดยใช้สองคำนี้ ให้คล่อง

Selecting the basic of some and any and other relevant words to expand nouns in multiple forms, other than using articles. Identify the usage correctly in an appropriate manner.

ตอนที่ 19
การสร้างประโยค
Make setences using tense

การใช้กริยาที่ถูกต้องให้มาเรียน พูดออกเสียง ฟังให้ชัด สมควรที่จะรู้ว่าจะพูดอะไรไป อยู่ไหนกันแน่ หากคุณได้ฝึกมาทุกตอน คุณคงจะเริ่มคล่อง เพียงแค่พูดออกมา ดูตัวอย่างและสร้างประโยคตามเสียงที่ให้

Making sentences by the P1-P18, learning how to make your own sentences. Speak aloud as instruction from passages or conversations.

ตอนที่ 20
ถามตอบตอบถาม ขุดที่1
Ask and answer questions

เรียนรู้รูปแบบของประโยค ฝึกหัดสังเกตการเรียงรูปประโยค ที่กำหนดมาให้ เมื่อถึงเวลาต้องใช้ จะสนทนาโต้ตอบได้ อย่างเป็นธรรมชาติ

Learn how to form simple sentences, it can be easy if you have tried from the example, practice after our voice recording.

ตอนที่ 21
ถามตอบตอบถาม ชุดที่2
Ask and answer questions

เรียนรู้รูปแบบของประโยค ฝึกหัดสังเกตการเรียงรูปประโยค ที่กำหนดมาให้ เมื่อถึงเวลาต้องใช้ จะสนทนาโต้ตอบได้ อย่างเป็นธรรมชาติ

Learn how to form simple sentences and other types of sentences, take your tie to understand them. Once after multiple times of repeating our examples, the words will come more natural. It will be easier if you have tried from the examples multiple times, practice after our voice recording.

ตอนที่ 22
คำเชื่อม คำสันธาน
Conjuction

ให้ดูการเชื่อมต่อคำ ประโยคต่อประโยค มีเสียงให้หัดฝึก อาจจะ ดูง่ายยากผสมกัน แต่การประติดประต่อคำหรือประโยคจะต้องดูว่า สมควรอยู้ข้างกันหรือไม่ ท่องออกเสียงตามเสียงที่ให้

Connecting with conjunctions, understand and notice how thing come into connected sentence, Read aloud and time yourself.

ตอนที่ 23
คำที่ใช้ได้หลากหลาย ชุดที่1
Words with many uses

คำสองคำเมื่อมาใช้ด้วยกัน จะได้อีกหนึ่งความหมาย มีประโยคให้ฝึกหัด ฟังเสียงและออกเสียงตามให้ได้ถูกจังหวะ และเข้าใจความหมาย

Words can be individually explained by itself, but one word can have multiple meanings. Understand the placement of words in different type of sentences.

ตอนที่ 24
คำที่ใช้ได้หลากหลาย ชุดที่2
Words with many uses

คำสองคำเมื่อมาใช้ด้วยกัน จะได้อีกหนึ่งความหมาย มีประโยคให้ฝึกหัด ฟังเสียงและออกเสียงตามให้ได้ถูกจังหวะ และเข้าใจความหมาย

Words can be individually explained by itself, but one word can have multiple meanings. Understand the placement of words in different type of sentences.

ตอนที่ 25
คำที่ใช้ได้หลากหลาย ชุดที่3
Words with many uses

คำสองคำเมื่อมาใช้ด้วยกัน จะได้อีกหนึ่งความหมาย มีประโยคให้ฝึกหัด ฟังเสียงและออกเสียงตามให้ได้ถูกจังหวะ และเข้าใจความหมาย

Words can be individually explained by itself, but one word can have multiple meanings. Understand the placement of words in different type of sentences.

ตอนที่ 26
คำที่มีความหมายต่างกันในการจัด รูปแบบบนประโยค
Words with multiple meaning

คำศัพท์ทั้งไทยและอังกฤษ จะมีคำที่สามารถนำไปใช้ในประโยค และได้ความหมายที่แตกต่าง ให้ดูคำที่ให้ ฝึกสำเนียง และเข้าใจในการลำดับความ พร้อมพูดตามบ่อยๆ

Word with conjunction can be explaining into different meanings.  Please carefully notice when it's needed

ตอนที่ 27
ประโยคที่ใช้ผิดบ่อย
Common mistake

ให้เปรียบเทียบประโยคและคำในประโยค ที่เรามักจะใช้ผิดไวยากรณ์ หาข้อเปรียบเทียบว่า การใช้ที่ถูกต้องคืออะไร ให้ฟังเสียงประกอบแล้วหัดคิดตาม เปล่งเสียงพูดตามๆประโยคที่ให้ไว้ มากกว่า 100 ประโยคให้คล่อง

Correct yourself with most common mistake, increase your verbal skill and speed.  Learn how to sequencing the conversation more precisely.

ตอนที่ 28
บทสนทนา เพื่อมาใช้
Conversation for personal communication Part I

รู้จักการพูดให้มีความเข้มข้นและยากขึ้น โดยใช้ประโยคที่มีรูปแบบซับซ้อน และใช้คำศัพท์ที่เป็นทางการกว่า เรียนรู้การปรับเติมสลับ รูปร่างประโยคให้ถูกต้อง ตอนที่ 1

Saying things in more complicated forms and vocabulary, learn how to switch and add more correctly.

ตอนที่ 29
บทสนทนา เพื่อมาใช้
Conversation for personal communication Part II

รู้จักการพูดให้มีความเข้มข้นและยากขึ้น โดยใช้ประโยคที่มีรูปแบบซับซ้อน และใช้คำศัพท์ที่เป็นทางการกว่า เรียนรู้การปรับเติมสลับ รูปร่างประโยคให้ถูกต้อง ตอนที่ 2

Saying things in more complicated forms and vocabulary, learn how to switch and add more correctly.

ตอนที่ 30
ฝึกซ้อม บทสนทนา ให้ถูกต้อง
Practice Conversation

ฝึกซ้อมบทสนทนาให้เร็วขึ้น  เพื่อให้การพูดดูเป็นธรรมชาติ

Speed up to natural conversation.

ตอนที่ 31
การย่อคำ หรือ การรวมคำ
Contraction

ใช้การย่อคำ รวมคำที่เหมาะสมในตำแหน่งต่างๆ ในการเขียนประโยค และพัฒนาการฝึกทักษะการพูด

Using the contraction with appropriate position in writing sentences and speech development

ตอนที่ 32
คำย่อใช้ให้ถูกต้อง
Abbreviation

เข้าใจ การใช้ตัวย่อให้ถูกวิธี และ จะใช้ได้เมื่อใด

Understand the correct abbreviation and its usage

ตอนที่ 33
การใช้สัญญลักษณ์
Punctuation

ใช้สัญญลักษณ์ ในประโยค ข้อควรใช้ในการแต่งประโยคหรือเรื่องราวให้ถูกต้องชัดเจน

Use the punctuation in correctly in word sentences.

ตอนที่ 34
คำสุภาพและการใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
Advanced Polite form

มุ่งเน้นจุด ของความสุภาพในการสื่อสาร โดยวิธีทางการฑูตให้ถูกต้อง และเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

Focus on polite ways to communicate with more diplomatically correct or politically correct words.

ตอนที่ 35
ประโยคผสมผสาน
Composed sentences

การผสมผสานประโยค การใช้คำพูดทางลบ และ ตัวเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้อง

Composed sentence, double negative, neither, either, genitive form, gerunds, Dangling sentences

ตอนที่ 36
ประโยคในรูปแบบ การกระทำหรือ ถูกกระทำ
Active and passive voice

รูปโครงสร้างของประโยค ในการเขียน หรือการพูด หรือ การใช้คำฟุ่มเฟือยที่ไม่ควรใช้

Structure to be used in writing or speaking to eliminate the unnecessary words

ตอนที่ 37
คำเชื่อม 2
Conjunction part 2

คำเชื่อมต่อประโยค ที่จะทำให้ประโยคที่คุณใช้ ในการสนทนา การนำเสนอ หรือการเขียน เป็นภาษาที่สูงขึ้น

More advance conjunctions to make your sentences in conversation, speech, and writing

ตอนที่ 38
คำเหมือน หรือคล้ายคลึงกัน
Synonym and related words.

การเลือกใช้คำเหมือน คล้ายคลึง หรือคำใกล้เคียงในประโยคจากตัวอย่างต่างๆ

Learn how to use them from examples

ตอนที่ 39
ประโยคที่ มีโครงสร้างที่ยาก และ ซับซ้อน
More complex sentences

เรียนรู้การใช้ภาษาในรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น รวมถึงการใช้คำศัพท์ที่ยากขึ้น

Saying things in complicated forms and vocabulary, learn how to switch and add more correctly.

ตอนที่ 40
การพูดตรง หรือบอกเล่า
Direct - indirect speech

หากจะบอกเล่าสิ่งที่ผู้อื่นพูด จะต้องบอกอย่างไร เพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียจากการสนทนา

Learn how to use the different way to avoid the negative effect in communication.

ตอนที่ 41
การสมัครหางาน หรือ สมัครเข้าศึกษา
Applying for jobs and schools

หนังสือแนะนำตัว การตอบโต้จดหมาย จดหมาย/บันทึกข้อความ ตอบรับ หนังสือเชิญ  ประวัติการศึกษาและผลงานวิชาการ ประวัติการศึกษาหางาน การสอบสัมภาษณ์ ลักษณะการวางตน  การหางาน ที่เหมาะสมกับตนเอง หรือ สิ่งที่ผู้ว่าจ้างต้องการ

Letters of recommendations; Response letters; Acceptance letters; CV vs. resume; Interviewing; Appearance; Job research: what works for you, what works for the employer?

ตอนที่ 42
ฝึกความชำนาญในการเขียน
Writing Skills

การลดคำฟุ่มเฟื่อย การใช้คำกิริยา หรือคำนาม ที่ไม่ใช่เพียงคำขยายความ ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมใน การเขียน  การใช้ประโยคที่ง่ายแต่มีความหมายที่เด่น  การจัดการแต่งหัวข้อในการเขียน โดยการเกริ่นนำ การจัดหาหัวข้อ โครงสร้างเนื้อหาและสรุปเนื้อหาในประโยค

Eliminating wordiness; Using verbs and nouns (and not adjectives and adverbs) for powerful, clear writing; The power of simple sentences; Building paragraphs with pre-written sentences; Identifying the topic, body and conclusion sentences

ตอนที่ 43
จะทำอย่างไรในการเข้าสังคม
Social Interaction

ฝึกพัฒนาเสริมสร้างบุคลิก ในการเข้าสังคมระดับนานาชาติ ฝึกหัดเรียนรู้ทักษะการพูดให้ถูกเหมาะสม รู้เข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ และสิ่งที่สมควรพูดในสังคมนานาชาติ รู้จักและ มีไหวพริบ ในการเข้าสังคมของประเทศต่าง ที่มีหลากหลายวัฒนธรรม ประเพณี

Personality development; Social skills; Cultural sensitivity; Dealing with cultural differences

ตอนที่ 44
การนำเสนอ การพูดในที่สาธารณะ
Stand up and deliver

เพิ่มพูนทักษะในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างประเทศ ฝึกและเข้าใจ ถึงการที่ใช้ภาษาอังกฤษ รูปแบบการนำเสนอ การพูดในที่สาธารณะ สร้างความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะต้องทำอย่างไร พัฒนารูปแบบ ที่เป็นตัวของตัวเอง การตอบโต้ ตอบคำถามด้วย ทักษะความรู้ อย่างมีเหตุผล

Communication skills; International communication; Presentations; Public speaking; Approach and confidence in public speaking; Developing your speaking skills to your personal style; Counter arguments

ตอนที่ 45
การเขียน และคิดตามความคิดสร้างสรรค์
Creative thinking & writing

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ บทความที่ใช้จินตนาการ สามารถเขียนให้ผู้อื่นคิดตามและเห็นภาพนั้นได้ การเริ่มเขียนนิยาย หมวดการเขียนในเชิงขบขัน สร้างสีสรรในการเขียนในการสร้างบท หรือการแสดงในการเขียนเชิญชวน การเขียนกลอนและเข้าใจ การเขียนบทสำหรับภาพยนต์สั้น

Creative writing; Creative mindset; Novels; Humor; Color (not specifically actual colors, but the term referring to the 5 senses, quotes/dialogue, in medias res, etc.); Poetry; Movie scripts

ตอนที่ 46
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
Critical thinking

การเขียนโดยการวิจารณ์หรือข้อความที่ใช้เหตุผล ร่วมกับหลักนักปรัญชญา การอภิปราย โต้วาที การรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แนวคิดโดยการวิจารณ์ การฝึกหัดจิตในการถามตอบ

Writers & philosophers (Dante and Kant etc.); Debate; Problem solving; Critical thinking; Questioning mind

ตอนที่ 47
การพูด สื่อสาร โดยใช้ความคิดแบบองค์รวม ความคิดอ่าน สื่อสารแบบองค์รวม
Comprehensive mind

โครงสร้าง การพูด การสื่อสาร โดยใช้ความคิดแบบองค์รวม รู้จักฝึกหัดแสดงความคิดเห็น ใน ข้อคิดต่างๆ

Architecture; Opinion building (where do we come from, spiritually and scientifically | freedom of speech vs. respecting culture and religion | etc.)

ตอนที่ 48
การสื่อสาร การติดต่อทางธุรกิจ
The business of people

การสร้างพลังองค์กร การว่าจ้างผู้ที่มีความรู้ไปใช้งานในสิ่งที่ถนัด การนำเสนอให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการนำเสนอ การสื่อสารออนไลน์ การสร้างภาพพจน์ที่ดี และหัวข้อธุรกิจ

Staff empowerment; Hiring; Connecting you’re your audience and your staff; Online communication; Appearance; Business topics: full gamut

ตอนที่ 49
เรื่องของการแพทย์ การเขียน พูด สื่อสารในด้านการสาธารณะสุข
Let’s get physical: Medical issues

การเตรียมหลักฐานทางการแพทย์ เพื่อที่จะเดินทางในเหตุฉุกเฉินหรือการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน การเสาะหาสิทธิหรือสิทธิในการแพทย์ การเขียนเอกสารในการแพทย์ แนวทางเสาะหาความรู้ในด้านวิชาการการรักษา วิทยาศาสตร์ ฯลฯ

Medical certification for going abroad; Medical access rights; Medical records documentation; Medical record confidentiality; Medical records documentation; Choosing among scientific/natural/preventative/traditional medical approaches; Specific issues with any one or all of scientific/natural/preventative/traditional medical approaches

ตอนที่ 50
การตัดสิน หรือ ถูกตัดสิน ขึ้นอยู่กับคุณ
Judging and being judged: It’s up to you

รู้และสามารถหาจุดที่เป็นอคติ หรือคนที่มีอคติ วิธีการจัดการหรือวิธีการหลีกเลี่ยงปัญหา กับคนที่มีอคติิ ควรทำอย่างไรกับผู้ที่มีอคติ ให้มีความคิดที่ดี และมีอคติลดลง การจัดการกับการวิจารณ์โต้ตอบที่ดี และที่ไม่ดี รวมถึงการจัดการกับความแตกต่าง ในการวิจารณ์โต้ตอบรู้ว่า อะไรคือการตัดสินและการโต้ตอบ ที่สมแก่เหตุผลและด้อยเหตุผล

Identifying biases and bigotry; How you react to others' bigotry toward someone else or toward you; Thinking about the appropriateness and validity of your own biases/preferences/likes/dislikes about other people/cultures/ethnicities/religions/etc; The difference between constructive criticism and hurtful criticism; Fair vs. weak judgments and arguments

ตอนที่ 51
การส่งเสริมทักษะในการพูด
Skill enhancement

รู้จักกำหนดเวลาการนำเสนอที่ดี ทั้งการอ่าน การพูด การฟังและเข้าใจความหมายโดยง่าย ฝึกการอ่านและเข้าใจ การพูดออกเสียงให้ชัดเจน

Timing on reading; Timing on speaking; Listening comprehension; Reading comprehension; Speech clarity

ตอนที่ 52
การแข่งขันด้วยสุขภาพจิตที่ดี
Healthy competition

การเคารพในสิทธิ์ของการแข่งขัน การแพ้ชนะด้วยความเคารพกฎเกณฑ์ สิ่งที่สำคัญในพื้นฐานของการประชุมนานาชาติ การพัฒนาตนเองในการ แข่งขันระหว่างประเทศ

Respectful competition; Winning and losing with respect; The importance of meeting international standards; Self-improvement; International competitions; Examples of competitors: both disrespectful and respectful, etc.