Home | Back to Alphabets
Dear : ThaiEngInk Demo , You're on Demo
หากต้องการชำระเงิน คลิกที่นี่
ตอนที่ 1 : ALPHABETS

ALPHABETS ตัวอักษร  คำ และ เสียง


มาฟัง ตัวอักษร  และคำ กันนะครับ ยังไม่ต้องรู้ความหมาย ให้หัดสังเกต ตัวอักษร ฟัง และพูดตาม ตัวอักษรเดียวๆ กับ ตัวอักษรในคำจะออกเสียงดัง สั้นยาว เบา ไม่เท่ากัน ลองฟังและ หัดดูก่อนไม่ต้อง ดัดจริตหรอกครับ เดี๋ยวไม่เป็นธรรมชาติ เอาแบบ ลอกเลียนเสียงตามที่ให้ ให้ใกล้เคียงตามภาษา นะกะโอเคะ และสังเกต ว่า ปริมาณลมที่ออกมา ต้องกำหนดได้ คล้ายกับร้องเพลง เอานะครับมาลองดูก่อน
ออกเสียงพูดตามอักษรครับ

ตั้งใจหัดฟัง และคิดตาม ครับ
 
คลิกเพื่อฟังคำแนะนำ
ก่อนเข้าสู่บทเรียนนะครับ