“สมาชิกทุกท่านสามารถสัมผัสกับ สุดยอดวิธีพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบได้แล้ววันนี้ ง่าย สะดวก ประหยัด รับรองเก่งภาษาอังกฤษแน่นอน ”
ติดต่อเราผ่านทาง :
“สื่อความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย”
เว็บไซต์สื่อความรู้ภาษาอังกฤษไม่ใช่การเรียนการสอน หากแต่เป็นความรู้เชิงบันเทิงให้ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง สามารถหาความรู้โดยผ่าน สื่อออนไลน์ ตามขั้นตอน ที่ผู้จัดทำวางไว้ให้ เว็บไซต์ www.thaiengink.com อยู่ที่บ้านก็หาความรู้ได้ ไม่ต้องเดินทาง

ด้วยทางบริษัท แมกซิลลอน จำกัดได้จัดทำโครงการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ ๒๔ ชั่วโมง ๗ วัน ต่อ สัปดาห์ คณะผู้บริหารฯ ได้เล็งเห็น ความสำคัญในการสร้างระบบสื่อสารความรู้ที่ประชาชนสามารถ เข้าถึงและหาความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย ง่ายต่อการ ใช้งาน สร้างสรรค์ความรู้ภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ โดยใช้ความเข้าใจหลักภาษาไทย เพื่อประยุกต์ใช้กับภาษาอังกฤษ และเพื่อให้สมาชิกผู้เข้าใช้ระบบ “รู้สะดวก ประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย” การใช้ระบบดังกล่าวมิใช่การสอน ไม่ใช่โรงเรียนกวดวิชา หากแต่เป็นการแนะนำจัดสรรความรู้ ภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงไม่มากก็น้อย ฝ่ายเทคโนโลยี ได้วางรูปแบบในการติดตามผล และติดตามผู้ใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของเนื้อหารวมถึงพัฒนาปรับปรุง ระบบสื่ออิเล็กโทรนิคให้ทันสมัย ตลอดเวลา ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าทดลองใช้ระบบทางหน้าเว็บไซต์ และสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ www.thaiengink.com ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ทีมงานขอแนะนำให้ท่านได้ศึกษา และทดลองใช้ระบบดังกล่าวก่อนตัดสินใจสมัครเรียน โดยสมาชิก ๑ คน สามารถสมัครได้ ๑ รหัสการใช้งานเท่านั้น และแน่นอนว่า ๑ รหัสการใช้งานสามารถใช้งานได้ ๑ คนเท่านั้น
การเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเป็นการเพิ่มพูนทักษะแก่คนไทย ทั้งนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่บริษัท และผู้ที่สนใจให้ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้นและสนุกกับการเรียนที่ถูกหลักไวยากรณ์ ในปัจจุบันมีสถานประกอบการที่มีการสอนเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาในรูปแบบโรงเรียนกวดวิชาเพื่อนำไปสอบ หรือบางที่กวดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อจัดสรรให้สอบผ่านเพื่อใช้ในการศึกษาต่อ

ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต้องใช้โสตต่างๆ เช่น รู้หลักไวยากรณ์การเรียบเรียงประโยค ในทางด้านเพิ่มพัฒนา การเขียน อ่าน และพูด ซึ่งต้องใช้ร่วมกันในการเรียน เทคนิคต่างๆ สามารถนำมาประกอบในชั้นเรียนได้ในปริมาณจำกัด เนื่องจากผู้สอนไม่เพียงพอแก่บุคคลที่สนใจเข้าเรียน การสอนไม่มีสื่อที่น่าสนใจ ให้ผู้เรียนเข้าถึงซึ่งภาษา ราคาค่าบริการ ค่อนข้างจะแพง (ประมาณ 20,000 บาท/คน/ปี
ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) และกำหนดเวลา
การเรียนไม่ตรงกับ ความต้องการ ที่จะเรียน

ดังนั้นการผลิตสื่อการเรียนภาษาอังกฤษให้เหมาะสมและท้าทายต้องสามารถทำให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ทุกเวลา โดยมีเนื้อหาให้ผู้เรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาตามความสะดวกและสามารถเรียนตามขีดความสามารถ มีการ กำหนดจำนวนเวลา ทดสอบ มีการกระตุ้นให้เกิดการติดตามของผู้สมัครเข้าเรียน มีความหลากหลายในการพัฒนาทักษะ
การพูดการเขียนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนขั้นสูง โดยทางบริษัทจะมีการจัดการให้บริการความรู้ที่มีความชัดเจน ให้ผู้เข้าร่วม เรียนมีความตื่นตัวและสนุกมีความสุขในการเข้าศึกษาโดยมีอัตราความเล่าเรียนที่ต่ำแต่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เข้าเรียนรู้สึก ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน เปลี่ยนแนวคิดที่จะเรียนเพื่อให้สอบผ่าน เป็นการเปิดโอกาสในการเจาะลึกของสื่ออิเล็คโทรนิค ให้ได้ความรู้นำไปปฎิบัตืได้จริงมากที่สุด
  1. พัฒนาความรู้ของคนไทยที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารโดยใช่สื่อ
    อิเล็คทรอนิค
  2. ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาได้รับการเรียนรู้โดยผ่านอินเตอร์เนตเมื่อมีโอกาสและสะดวก
  3. ลดราคาค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
  4. ปริมาณที่มากขึ้นของผู้ศึกษา จะเป็นประโยชน์ต่อปีการค้าเสรี ปี 2015
    และประเทศไทยจะได้เป็นที่ยอมรับ ระดับสากล ให้ผู้ลงทุมเข้ามาประกอบการ
  5. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปสมัครงานหรือรับเข้าทำงาน หรือพัฒนางานในกลุ่มงานได้ตามความต้องการ