“สมาชิกทุกท่านสามารถสัมผัสกับ สุดยอดวิธีพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบได้แล้ววันนี้ ง่าย สะดวก ประหยัด รับรองเก่งภาษาอังกฤษแน่นอน ”
ติดต่อเราผ่านทาง :

ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษผ่านข้อสอบออนไลน์ NOW !

ทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของคุณ ก่อนเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คุณจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วคุณรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ใหน และควรเพิ่มทักษะทางด้านใดบ้าง เช่น การอ่าน การเขียน การพูด การฟัง ข้อสอบนับร้อยข้อ! พร้อมให้คุณได้ทดสอบ...
"เรียนภาษาอังกฤษที่ www.thaiengink.com คุณเองก็สามารถนำความรู้ที่ได้ไปสอบวัดระดับต่างๆ ได้ตามที่คุณต้องการ "
www.thaiengink หลักการและหัวใจสําคัญของ www.ThaiEngInk.com โดยวิธีธรรมชาต
ทำไมเรียนภาษาอังกฤษออนไน์ที่ Thaiengink ราคาถูกจัง ? หม่อมหลวง ธีรธวัช ศรีธวัช"หลายคนถามอาจารย์หม่อมว่า
Download Curriculum Vitae
"ทำไมเรียนภาษาอังกฤษที่นี่ ถึงฟรี! " ตอบให้ฟังว่า "เพราะอาจารย์อยากทำ และทำได้ จึงทำหากผมต้องการจะทำอะไรสักอย่าง คุณภาพมาก่อนเสมอ ราคาที่ให้สมาชิกใครๆจะบอกว่าถูกเนื้อหาไม่มีอะไร หากอาจารย์ลงแรงความคิดความรู้ไปแล้วขาดๆ ตกๆ หล่นๆ อาจารย์คงไม่ทำ จะทำต้องให้ดีจริง ให้ฝรั่งกลับมาเห็นว่าแรงส์จริงและดีจริง ไม่ธรรมดา อาจารย์ เคยไปบรรยายที่มาเลเซียและอินโดนีเซีย เมื่อ 9 ปีที่แล้ว ว่าการศึกษาจะทำอย่างไรให้ไร้พรมแดน ซึ่งรวมถึงฐานะของครอบครัวนั้นๆ จะเป็นลูกแม่ค้าหรือลูกมหาเศรษฐี ควรจะมีโอกาสที่ควรได้รับความรู้เท่าเทียมกัน...หรือไม่จริง "

ผศ.ดร.หม่อมหลวง ธีรธวัช ศรีธวัช
ผู้ก่อตั้ง www.thaiengink.com สื่อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักการและหัวใจสําคัญของ www.ThaiEngInk.com โดยวิธีธรรมชาติ

ระดับความรู้ภาษาอังกฤษ พื้นฐานถึงยาก (มูลค่ากว่า 35,000++/ปี)

ระดับความรู้ : พื้นฐานถึงยาก
ระดับเริ่มต้น 1-21 การที่ใช้จุดตั้งแต่การออกเสียง ลอกเลียนเสียง เพื่อปรับสภาพความรู้ที่ผู้ใช้มีอยู่ หรือเริ่มหัดให้ไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นการฝึกลักษณะที่จะต้องใช้ โปรแกรมของเรา เพื่อการเริ่มต้นที่จะใช้ในต่อๆ ไป

ดังนั้นจะต้องมีจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมในการปรับสภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนต่อไป ที่จะนำไปใช้ ในระดับที่มีความยากขึ้น ตอนที่ 1-21 จะให้ปู้รับการฝึกมีความสามารถ สนทนาได้ในระดับกลาง สื่อสารได้ เข้าใจได้ ในระดับการสนทนาทั่วไป ในแต่ละตอนจะมีความยากและง่าย ผสมผสานกันไป มีใจความที่เพิ่มความเข้าใจ และหัดประยุกต์ใช้

การพูดที่ดี ควรฝึกในการใช้ไวยกรณ์เป็นภาษาเขียนให้คล่องก่อน หากเรียนทางลัด หรือเอาแต่ภาษาพูดมาใช้ จะทำให้เริ่มติดเป็นนิสัย ซึ่งต่อไปจะแก้ให้พูดชัดเจนจะยากขึ้น และปรับยากมากที่จะให้ถูกต้อง

ระดับความรู้ภาษาอังกฤษ : ยากถึงยากมาก (มูลค่ากว่า 35,000++/ปี)

ระดับกลาง ตอนที่ 22-40 ซึ่งเป็นการสนทนาในการต่อรอง
มีศัพท์และฝึกลำดับการเรียงการใช้ประโยคจากตัวอย่างสถานการณ์จริง ที่อาจจะเคยใช้ หรืออาจจะไม่เคยมาก่อน ฝึกออกเสียงตามไปสำหรับผู้ที่ใช้ระดับเบื้องต้นมาพัฒนาต่อ จะได้การพัฒนาอย่างชัดเจน และรู้จักการสนทนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ และลำดับความยากจะดูท้าทายขึ้นมากจากเดิม

ความยากง่ายในแต่ละตอนจะผสมผสานกันไป เหมาะสำหรับกลุ่มที่จะไปเสนอผลงาน ตอบโต้ในระดับที่สูงขึ้น ผู้ที่มีกิจกรรมบ่อยครั้งและผู้ที่ปรับสายงาน กลุ่มที่จะนำไปสู่งานพัฒนา งานบริหารงาน หัวหน้างาน ซึ่งเป็นภาษาที่จะสร้างความเชื่อถือ ซึ่งหากเข้าสู่ AEC ในระดับหัวหน้างานผู้ประสานงานใหญ่ จำเป็นจะต้องใช้ หากต้องการเป็นผู้นำในงานต่างๆ เพื่อที่จะรองรับในการต่อรอง ประชากรส่วนมากสามารถไปถึงระดับนี้ได้โดยไม่ต้องไปถึงระดับยากที่สุด

การใช้ภาษายากสุด (ของตอนที่ 41-52) หากไม่เริ่มใช้ตั้งแต่แรก จะใช้โดยไม่เป็นธรรมชาติ เนื่องจาก ผู้ใช้ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษา แม้เจ้าของภาษา ส่วนมากจะอยู่ในระดับนี้ หรือน้อยกว่า

ระดับความรู้ภาษาอังกฤษ : ยากถึงยากมากที่สุด (มูลค่ากว่า 35,000++/ปี)

ระดับสูง 41-52 หมายถึงการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงปฏิบัติการของผู้นำ
ผู้ต้องการรู้มากขึ้น สร้างความเชื่อถือมากในเชิงผู้นำ เป็นการสนทนาโดยใช้ภาษาสุภาพ เป็นการฝึกลำดับความ การร่างหนังสือติดต่อ การติดต่อสื่อสาร การติดต่อทำสัญญาในการเป็นเจ้าของกิจการ ผู้ที่อยู่ในระดับสั่งบังคับการ

ซึงจำเป็นที่จะต้องใช้กับคนกลุ่มที่ต้องทำหน้าที่ให้ความเชื่อถือระดับสูง เชิงผู้นำระดับสูง ซึ่งจะต้เองมีความรู่้และฝึกฝนจาก ตอนที่ 1-40 จากสองระดับแรก ภาษาที่ใช้อาจจะยากในการใช้ แต่การฝึกฝนจะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้มีลักษณะเหมาะสมและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นผู้รู้จริง และสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ

ดังนั้นระดับนี้ต้องใช้เวลามากในการฝึกฝน และตั้งใจอย่างพิเศษ ไม่ได้หมายความว่ารู้ศ่ัพท์มากและยาก จะใช้ได้ถูกต้อง หากใช้ผิดวิธี ผู้อื่นที่พบปะด้วยที่อยู่ในระดับสูงจะสามาถสังเกตุ และจับผิดได้ว่า ไม่รู้จริง และเป็นผลลบในเชิงการต่อรอง

www.thaiengink

เรียนภาษาอังกฤษ กับ Thaiengink.com แบบวิธีธรรมชาติ

"ทำไมเด็ก เล็กๆที่อ่านหนังสือไม่ออก หรือคนที่มีความบกพร่องทางสายตา" เช่นน้องคนนี้พูดได้ นั้นคือ concept ที่ อาจารย์หม่อมนำมาใช้ ว่าเรียนภาษาอังกฤษ กับ Thaiengink.com แบบวิธีธรรมชาติ ลองคิดดูนะครับ อาจารย์ยังไม่ให้คำตอบ มากับ www.ThaiEngInk.com แล้วอาจารย์จะเสนอให้ว่า การที่เราหาความรู้วิธีอาจารย์หม่อม จะรู้โดยไม่เครียด ได้ประโยชน์กว่าวิธีอื่น อาจารย์บอกว่าทุกคนมีศักยภาพ แต่หากไม่เปิดใจ และคิดว่าเก่ง คนนั้นก็จะไม่เก่ง มาดูและคิดตามนะครับ เพราะอาจารย์จะมีคอนเซ็ฟที่ได้ทำมาเป็น 10 ปี แล้วลูกศิษย์ที่ได้รับความรู้กับอาจารย์ ได้ตำแหน่งหน้าที่ ที่ก้าวกระโดดไปหลายคน

อาจารย์บอกว่า "ไม่ ได้ให้เรียน ABC นะครับ ที่มีเสียงให้ และการขยับของปาก ลิ้น คือการฝึก ปรับความเข้าใจที่จะควบคุมเสียงด้วยระบบช่องปากตนเอง เพื่อที่จะรับการได้ยิน มาวิเคราะห์ด้วตนเอง ฝึกครับฝึก ปรับตนเองให้รู้จักกับเสียงที่จะออกมาจากปาก หากขาดส่วนนี้ไป จะไปออกเสียงเป็นคำ และประโยค มันจะเพี้ยนไปหมด ต้องหัดควมคุมการเปล่งเสียงให้คล้ายคลึงที่สุด"

ภาษาอังกฤษออนไลน์รูปแบบใหม่กับ ThaiEngInk.com

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ เว็บไซต์ ThaiEngInk.com ครับ หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือในการฝึกและพัฒนาภาษาอังกฤษ ออนไลน์ รูปแบบที่ไม่เหมือนใคร ที่จะสามารถช่วยให้ทักษะภาษาอังกฤษของคุณดีขึ้นอย่างน่าแปลกใจ เราทำมาเพื่อคนไทยทุกคน และทุกคนที่อ่านภาษาไทยได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพียงอ่านภาษาไทยรู้เรื่อง เราจะเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆ ที่จะช่วยให้คุณเก่งภาษาอังกฤษได้ตามใจหวัง ที่นี่ไม่ใช่การเรียน ไม่ใช่โรงเรียนกวดวิชา ไม่มีความน่าเบื่อ มีแต่ความสนุกสนานในการพัฒนาตนเองในด้านภาษา
ถ้าคุณมองหาสิ่งเหล่านี้อยู่ thaiengink.com คือเว็บไซต์ที่คุณต้องการ Thaiengink.com ขอเป็นหนึ่งแรงใจ ให้คนไทยก้าวไปได้ไกลเกินคิด...

เตรียมตัวรับมือกับ AEC "ประชาคมเศรษกิจอาเซี่ยน"ประชาตคมเศรษฐกิจอาเซียน

อีกไม่นานแล้วที่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จะเริ่มเข้ามีบทบาทอย่างมากในชีวิตเรา คุณเตรียมการรับมืออย่างไร
หลายคนเริ่มตื่นตัว และเตรียมพร้อมรับมือกับ AEC กันแล้ว ซึ่งนั่นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับ แล้วทีนี้หลายคนอาจะสงสัยอีกว่าแล้วเตรียมรับมือที่ว่าเนี่ย เราควรเตรียมพร้อมด้านไหนบ้าง
เราจึงขอเตือนให้กับทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตของตนเอง และประเทศชาติ ว่า สิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัวคือ "ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ "นั่นเองครับ
ภาษาอังกฤษ จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อความเจริญก้าวหน้า ในชีวิตของคุณ เพื่องานที่ดี เพื่อความรู้ที่ดี เพื่อชีวิตที่ดี เราจึงต้องเตรียมพร้อมความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของเรา ให้พร้อมที่จะใช้งาน เพื่อสร้างโอกาสดีๆ ให้กับตัวคุณเองครับ

คุณอยู่ระดับใดในการใช้ภาษาอังกฤษ

ความรู้ภาษาอังกฤษแบ่งตามการใช้ และความสามารถในการใช้ รวมถึงการพูด การอ่าน การเขียน โดยให้ผู้ฟังเชื่อมั่นและเชื่อถือ ขึ้นอยู่กับบุคคลที่ต้องการพัฒนาตน ผมขอแบ่งเป็น 5 ระดับการพูดภาษาอังกฤษ

1. ระดับ ไร้สมรรถภาพ (การสื่อสาร) คือระดับ ที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ได้ยินคืออะไร เคยเรียนภาษาอังกฤษมา แต่ฟังก็ไม่ได้ พูดก็ไม่ออก ส่วนมากจะหนีไปอยู่ตามหลังเสา หรือผนังฝ้า เมื่อรู้ว่ามีคนที่จะ มารู้ภาษาอังกฤษด้วย

2. ระดับ street walker คือระดับพี่พอเอาตัวรอด พูดได้ไม่มาก แต่พอเบาะแบะ กึ่งใบ้ แต่ก็เอาตัวรอดได้ระดับหนึ่ง จะใช้การพูดส่วนมากจากภาษามือประกอบกับเสียงเป็นส่วนมาก พอคนที่สนทนาด้วย พอเขากลับไป จะมีความรู้สึกโล่งอก จะเริ่มมีอาการปวดแขนตามมา เพราะใช้แขนในการประกอบการพูด

3. ระดับ responsive คือระดับที่พอมีทีท่าตอบโต้ได้ เข้าใจ อาจไม่เข้าใจหมดหรือฟังกึ่งจะรู้เรื่อง และอาจจะต้องขอให้ผู้ที่สนทนาด้วย พูดซ้ำๆ (หลายครั้ง) ในบางครั้งอาจจะใช้ประโยคที่ใช้ไม่สมบรูณ์ไม่เต็ม เมื่อเวลาคนที่สนทนาด้วย ตนเองไม่เข้าใจ ก็จะใช้เสียงถามดังขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทำให้คนที่เดินผ่านไปมานึกว่ากำลังพูดอยู่กับคนหูตึง ส่วนมากจะยิ้มสู้ มีการใช้มือในการประกอบการพูดด้วยเล็กน้อย

4. ระดับ mid-competent คือระดับที่สนทนาด้วยได้ ไม่มากก็น้อย ลดการใช้ภาษามือประกอบการสนทนา สามารถสั่งงานหรือรับงานได้บางอย่าง ไม่ทุกอย่าง ส่วนมากกลับบ้านแล้วจะปวดตรงระบบช่องปาก ด้านขากรรไกร

5. ระดับ competent คือระดับ พอสนทนาได้ดี สนทนาไม่คลุกคลักมาก รู้มากขึ้นกว่าคนอื่นแต่พอใช้ศัพท์ที่สูงจะใช้คำศัพท์มาประกอบเป็นประโยคได้ไม่มาก โดยจะใช้คำศัพท์ซ้ำๆ แต่เป็นผู้ที่จะทำงานได้อย่ามีศักยภาพพอสมควร

6. ระดับ leadership คือระดับที่ไม่ต้องเดา รอบรู้ อาจจะไม่หมด ทั้ง อ่าน ฟัง เขียน ไม่ต้องไปหาลอกเลียนจากชาวบ้าน เขียนได้เป็นธรรมชาติ มีคนต่างชาติเชื่อถือได้มาก และเป็นที่ยอมรับ หากจะสนทนารู้จักวางตัวให้ดูเหมาะสม ที่เป็นหัวหน้าระดับสูง หรือพร้อมที่จะเป็นหัวหน้าระดับสูง พูดจาตรงประเด็น น่าฟัง ใครได้ยินและลื่นหู มีแต่คนมาสนใจ

เอาหละครับมาดูกันว่าใครบ้างจะตั้งใจที่จะเดินไปสู่จุดหมายนั้นที่อาจารย์วางไว้ให้ แล้วแต่คนนะครับ ต้องฝึกไม่ต้องแคร์ว่าฝรั่งจะดี มีมากมายที่มาอยู่แถวประเทศเรา แต่ไม่ใช่จะเก่งนะครับ ความพยายามจะทำให้คุณไปสู่ระดับที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

Why ThaiEngInk.com ???

- ThaiEngInk คือเว็บไซต์ ที่ได้อัดแน่นไปด้วยระบบพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเอาไว้ ชนิดที่ว่าทุกอย่างเกี่ยวกับภาษาอังกฤษกันเลยทีเดียว

- ThaiEngInk เกิดจากการที่อาจารย์หม่อม อดรนทนไม่ได้กับภาษาอังกฤษของไทยเรา ที่อยู่อันดับก่อนสุดท้ายมานิดนึง

- ThaiEngInk ก่อตั้งโดย หม่อมหลวงธีรธวัช ศรีธวัช (อาจารย์หม่อม) และผู้บริหารอีกสามท่าน ที่่ไม่ใหวจะรอปาฏิหารย์ มาช่วย์ให้คนไทยเก่งภาษาอังกฤษซักที !

- เรียนแล้วเก่งขึ้นมั้ย? ตอบว่าเก่งขึ้นแน่นอน แต่มากแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับความขยันของคุณเองนะครั

อาจารย์หม่อม
เพราะตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ThaiEngInk.com เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น หากคุณไม่หยิบไปใช้ ก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ จ้า

- แค่คุณมี คอมพิวเตอร์ หรือ Notebook | โทรศัพท์มือที่ที่เป็น สมาร์ทโฟน เช่น iPhone , Samsung Galaxy , เป็นต้น | Tablet ต่างๆ เช่น iPad เป็นต้น คุณก็สามารถสนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้ไม่จำกัดผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที ผ่านอินเตอร์เน็ต

- ThaiEngInk.com ไม่ใช่เป็นการเรียนภาษาอังกฤษ อย่างที่ทุกคนเข้าใจหรือเคยได้สัมผัสมา แต่ภาษาอังกฤษออนไลน์ของ ThaiEngInk.com นั้น คือการนำเสนอภาษาอังกฤษให้คุณนำไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้ทันที พร้อมกับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี นั่นเองครับ

- ThaiEngInk.com ฉีกข้อจำกัดทุกด้านในการเข้าถึงภาษาอังกฤษ ผ่านเทคโนโลยีของ อินเตอร์เน็ต และเว็บไซต์ ช่วยให้คุณ สะดวก ทุกที่ ที่จะมี ThaiEngInk อยู่ใกล้ๆ คุณ ให้คุณสนุกกับภาษาอังกฤษได้ที่ไหนก็ได้ในโลก ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ต่อสัปดาห์

- ยังไม่พอเท่านั้น นอกจากระบบภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านเว็บไซต์แล้ว เรายังได้พัฒนา app สำหรับฝึกภาษาอังกฤษอีกด้วย ซึ่งตอนนี้เราก็ได้เปิดให้ดาวน์โหลด ตัวทดลองใช้แล้วสามารถดาวน์โหลดได้เลยที่ Play Store ซึ่งเป็น app สำหรับ Androind และ IOS กำลังจะตามมา เพื่อให้คุณทุกคนสะดวกที่สุดในการ เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน หรือที่ไหนๆ ที่มีอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ในการใช้งานอินเตอร์เน็ต เท่านี้ก็ลุยภาษาอังกฤษกันได้เลย